Junior Journalist Wijnegem 2024

Junior Journalist Wijnegem 2024

op 3 februari 2024 om 18:12

Patricia Vanblaere (gepensioneerde juf. 4e lj) heeft de fakkel van Lea De Rycke overgenomen om, na 1 jaar stilte, opnieuw kinderen van 5e en 6e leerjaren warm te maken om deel te nemen aan de Junior Journalist wedstrijd. 

Op zaterdag 27 jan. 2024  ging het eerste uur een knustelworkshop vooraf door met de schrijfsters van het boek "De mooiste stad", Lynn Lambrechts en Laura De Roey. Nadien volgde de eigenlijke bekendmaking en prijsuitreiking. 
Ouders waren blij verrast dat hun kind zulke teksten kon schrijven. Ze hadden ditmaal de teksten niet gezien thuis en wisten dus niet wat er zou komen. 

Aukje Van Riele van het 5e lj. en Renée Gorris van het 6e lj., beiden van de Oefenschool, werden de winnaressen van editie 2024.

JJW 2024 4 Pat Vanblaere, omringd door nicht en auteur Laura De Roey en co-auteur Lynn LambrechtsJJW 2024 10 enkele werkjes zichtbaarJJW 2024 17JJW 2024 22

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit